NANNA ANKANA -JAGADANKANA-VEERA SHIVAJI

ನನ್ನ ಅಂಕಣ : ಜಗದಂಕಣ ‘ಎಂಟು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಎದ್ದು ನಿಂತ ಧೀರ ಶಿವಾಜಿ….’ ಶಿವಾಜಿ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯ ರಕ್ತವೇ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ… ಅಂತಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ… ಈ ಶಿವಾಜಿ..!!!. ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಬೆವರಿಳಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠ ದೊರೆ…. ಶಿವಾಜಿ ಎಂದೊಡನೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ದಾಳಿಕೋರ ರಾಜರುಗಳು  ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು… ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು […]

NANNA ANKANA -JAGADANKANA-VEERA SHIVAJI Read More »